צילום זוגות

צילום זוגות- שי אלמוג

אני מחשיב את עצמי כבר מזל שיש לי את היכולת לצפות, להבחין ולשמר עבורכם את אותם רגעים גדולים, וגם קטנים, שהם חלק מסיפור חייכם, סיפור של תחילת דרככם וחייכם המשותפים. אני אנציח עבורכם את כל הרגעים המיוחדים שמקפלים בתוכם אנשים, סיפורים ורגשות שיחיו לנצח דרך התמונות שיתכתבו זו עם זו.

Anastasia & Sharon

Hila & Kiko

Katie & Aviad

Lee & Yoni

Maayan & Shearel

Michal & Ruby

Shirley & Ron

Yafit & Hockey